Overzicht van de oplossingen tegen astma-aanvallen

Overzicht van de oplossingen tegen astma-aanvallen
4.9 (97.14%) 14 votes

Luchtwegaandoeningen, met name astma treft bijna 600.000 mensen in Nederland. Het is de meest voorkomende chronische ziekte bij jongeren en treft 10% van de schoolgaande kinderen en adolescenten. Maar astma kan echter op elke leeftijd ontstaan.

Astma kan heftig zijn tijdens een aanval en vooral veel zorgen geven. Wat zijn de oorzaken en symptomen? Hoe wordt het behandeld? Wat te doen tijdens een aanval? Hoe een aanval te voorkomen? My-Pharma.info beantwoordt al uw vragen in deze overzichtelijke gids over Astma !

Astma, wat is dat ?

illustration crise d'asthme

Astma is een chronische ontstekings pathologie van de bronchiën die verschillende processen combineert en met name een hyperreactiviteit van de bronchiën, een verdikking van de wanden en een lokale ontsteking.

Als u lijdt aan astma-aanvallen, zal uw bronchus samentrekken en oedeem ontwikkelen. De bronchiën hebben dan een kleinere diameter, raken verstopt en voorkomen dat er lucht circuleert. De frequentie en intensiteit van aanvallen variëren van patiënt tot patiënt. Ze kunnen van enkele minuten tot meerdere uren duren.

De ademhaling wordt weer normaal tussen 2 aanvallen. Astma is verantwoordelijk voor bijna 60.000 ziekenhuisopnamen en ongeveer 1.000 doden per jaar.

Verschillende typen astma

In tegenstelling tot wat men zou denken, is er niet maar één type astma, maar zijn er verschillende soorten astma. We hebben ze voor u op een rij gezet:

 • Chronische astma

Het is de meest voorkomende astma en is onomkeerbaar. Er zijn verschillende behandelingen die de dagelijkse klachten kunnen verlichten, maar er is geen enkel medicijn die dit type astma volledig kan genezen.

De patiënt die lijdt aan chronische astma kan moeite hebben met ademhalen in de aanwezigheid van bijvoorbeeld irriterende middelen of onder stress. Het kan meer of minder heftig zijn en aanvallen kunnen meer of minder frequent plaatsvinden.

 • Aanhoudende astma

Dit type astma is moeilijker voor de patiënt om te verdragen, omdat het wordt gekenmerkt door verschillende aanvallen per week, dagelijks de ademhaling bemoeilijkt, vooral ’s ochtends en’ s avonds voordat u men bed gaat. Naast een bronchodilatator zal een medicijn worden voorgeschreven.

 • Inspannings astma

Zoals u zich kunt voorstellen, zal dit type astma opkomen wanneer de patiënt een aanzienlijke fysieke inspanning levert. Als dit u overkomt, kan er een ernstige aanval optreden wanneer u niet snel uw middelen neemt.

 • Een acute astma-aanval

Dit soort aanvallen kan heel ernstig zijn en de gezondheid van de patiënt in gevaar brengen. Als u te maken hebt met een acute astma-aanval, is het belangrijk om uw arts zo snel mogelijk te raadplegen of naar de eerste hulp te gaan. U wordt behandeld tot de aanval voorbij is.

Oorzaken van astma

De belangrijkste oorzaken van astma zijn genetisch en milieu gerelateerd. In 80% van de gevallen zijn astma-aanvallen van allergische oorsprong. Een snel overzicht van de oorzaken van astma:

 • Allergenen

Er zijn verschillende soorten allergenen die verantwoordelijk zijn voor astma-aanvallen:

We kennen natuurlijk allemaal de mijten, kleine microscopische dieren die in stof of beddengoed aanwezig zijn, maar er zijn ook kakkerlakken of huisdieren die deel uitmaken van de allergenen die het hele jaar door aanwezig zijn.

 • Irriterende stoffen en vervuiling

Externe verontreinigende stoffen kunnen de oorzaak zijn van een astma-aanval. Deze omvatten luchtvervuiling door auto-uitlaten, schoorsteendampen, ozon of koolstofdioxide. Het risico op astma aanvallen is groter, vooral bij kinderen, als u in een gebied woont waar de lucht in belangrijke mate vervuild is.

Passief roken bij kinderen verhoogt het risico op het ontwikkelen van astma. Let ook op huishoudelijke vervuiling en vermijd daarom dampen, chemicaliën, sprays of verven.

 • Sterke emoties

Tijdens sterke emoties neemt de ademhalingssnelheid toe, waardoor de bronchiën samentrekken en een astma aanval ontstaat. Dit is met name het geval wanneer een patiënt gestrest is, lacht, huilt of boos is.

 • Bepaalde medicijnen

Sommige medicijnen, waaronder aspirine, mogen niet worden gebruikt als een patiënt astma heeft. Luchtweginfecties zoals bronchitis of verkoudheid kunnen een astma-aanval veroorzaken.

 • Genetische oorzaken

Studies hebben naar voren gebracht dat een genetische component een oorzaak van astma kan zijn. Ze duiden eerder op een familiaire en genetische aanleg dan op een overdracht van de ziekte. Ze wezen er ook op dat genetische afwijkingen het risico op astma kunnen verhogen, maar dat dit niet noodzakelijkerwijs leidt tot astma.

Hoe weet u of u astma heeft : de symptomen

Er zijn twee hoofdcategorieën van symptomen: dagelijks en intermitterend. We zullen de verschillen uitleggen:

 • De dagelijkse symptomen

In deze categorie vinden we symptomen die buiten een aanval voorkomen. ’s Avonds voor het naar bed gaan en in de ochtend na het ontwaken, zal de patiënt die aan astma lijdt, na een intensieve inspanning moeite hebben met ademhalen. Dit wordt dyspneu genoemd. De patiënt zal dan snel een kortademig gevoel hebben dat hem dusdanig kan hinderen dat hij elke fysieke inspanning moet stoppen.

Bij deze symptomen is er ook een piepende ademhaling, die meestal gepaard gaat met een droge, herhaalde hoest. Het is ook heel gebruikelijk voor de patiënt om te klagen over beklemming op de borst.

 • Intermitterende symptomen

Deze symptomen kondigen de komst aan van een aanval die min of meer acuut zal zijn. Wanneer de patiënt een astma-aanval krijgt, dat wil zeggen wanneer deze dichterbij komt, kan hij een aanzienlijke verhoging van zijn hartslag voelen, ook wel bekend als tachycardie.

Hij kan ook gaan zweten, hoesten of zich angstig voelen. Als u dit overkomt, moet u uw medicijnen snel nemen, en uzelf proberen te kalmeren om te voorkomen dat de aanval zich verder ontwikkelt.

Het kan gebeuren dat de aanval zo ernstig is dat u hulp moet inroepen. Doe dit als u moeite hebt om u goed uit te drukken, als uw lippen of vingers blauw worden, of als wat u zegt verwarrend is.

Hoe wordt de diagnose Astma gesteld ?

Symptomen zijn meestal genoeg om een astmatische persoon te diagnosticeren. In tegenstelling tot wat men zou denken, hebben patiënten met astma geen afwijking op thoraxradiografie.

Hier zijn de belangrijkste methoden die worden gebruikt bij de diagnose van astma:

 • Piekstroommeter

Dit is een klein apparaat die de taak heeft om de piek expiratoire ademstroom te meten. Dit komt overeen met de maximale snelheid waarmee lucht kan circuleren tijdens een geforceerde uitademing wanneer de longen tot het maximum zijn opgeblazen.

Dit apparaat wordt door de ziektekostenverzekering vergoed en biedt patiënten de mogelijkheid om hun dagelijkse ademhaling bij te houden, vooral ’s ochtends en’ s avonds. Afhankelijk van de waarde, zal de arts een passende behandeling voorschrijven.

Als tijdens een meting blijkt dat het resultaat te laag is, moet u niet wachten om een afspraak te maken met uw arts, maak die dan meteen.

 • Respiratory Functional Exploration (RFE)

Dit is de meest effectieve manier om astma te controleren en beheersen. Het zal bepaalde parameters meten om de ademhalingsfunctie en de mate van astma te bepalen. Deze test moet eenmaal per jaar worden gedaan. RFE is een test die geen pijn doet en wordt vergoed door de ziektekostenverzekering.

De behandeling van Astma

Er zijn behandelingen voor de astma-aanvallen en voor onmiddellijke noodhulp en langdurige behandelingen. We hebben ze voor u gedetailleerd op een rijtje gezet :

 • Snelwerkende luchtwegverwijders

Deze medicijnen werken onmiddellijk en kortdurend. Ze worden meestal voorgeschreven om een ​​aanval of hoesten te verlichten. Een luchtwegverwijder zorgt dat de aangespannen spiertjes rond de luchtwegen zich weer gaan ontspannen, waardoor ze kunnen uitzetten.

Wanneer de patiënt dit soort behandeling krijgt, zal hij in de meeste gevallen snel een verbetering voelen en hij zal na een paar minuten beter ademen. De werkingsduur van een bronchodilatator is 4 tot 6 uur.

Wanneer astma te wijten is aan intensieve inspanning, kan het worden ingenomen vóór het sporten. Als u aan astma lijdt, is het belangrijk dat de bronchusverwijder die uw arts heeft voorgeschreven altijd bij de hand is omdat een aanval altijd en overal kan optreden.

Dit type behandeling zou voor een korte tijd moeten worden gebruikt. Als u meer dan 4 inhalaties per week van een snelwerkende bronchusverwijder nodig heeft, dient u uw arts te raadplegen. Als u meer doses nodig heeft, betekent dit dat de astma verergerd is.

 • Luchtwegverwijders met lange werkingsduur

Dit type behandeling wordt steeds meer voorgeschreven als dagelijkse achtergrondbehandeling. Het helpt aanvallen te voorkomen. Een langwerkende bronchodilator kan echter niet worden voorgeschreven aan een patiënt die ook een ontstekingsremmend medicijn krijgt.

De doseringsinhalator is een behandeling die ervoor zorgt dat het medicijn de luchtweg van de patiënt direct kan bereiken. Het gebruik ervan is echter ingewikkeld en het komt vaak voor dat de patiënten het verkeerd gebruiken, wat de doeltreffendheid ervan uiteraard vermindert.

Vraag uw apotheker om het gebruik ervan uit te leggen, omdat de instructies niet altijd afdoende zijn. Tijdens het eerste gebruik, maak je spuitbus voor de spiegel om te controleren of er geen mist ontstaat. Dit betekent dat de inhalator op de juiste wijze gebruikt wordt.

 • Geïnhaleerde corticosteroïden

Dit type behandeling is gebaseerd op bronchiale ontstekingsremmende geneesmiddelen. Sommige patiënten hebben jarenlang een ontstekingsremmende achtergrondbehandeling nodig. Deze helpen om de ontsteking van de bronchiën van de patiënt te beheersen, maar ook de evolutie van de ziekte, waarbij astma en dus het aantal aanvallen worden vermeden.

Deze behandeling wordt voorgeschreven als de astma hardnekkig is en de persoon aarzelt om meer dan 4 inhalaties per week bronchodilatoren in te nemen. Dit geneesmiddel komt in de vorm van een afgemeten dosisinhalator of als een droog poeder.

 • Corticosteroïden in de vorm van tabletten

Wanneer de astma-aanval ernstig is en de ziekte verergert tijdens een bepaalde bronchitis, kunnen corticosteroïde tabletten worden voorgeschreven. Patiënten voor wie deze behandeling is voorgeschreven, hebben ernstige astma die precies moet worden gemonitord.

 • Antileukotriënen

Deze geneesmiddelen die in tabletvorm worden voorgeschreven, werken door de werking van leukotriënen, die een ontsteking van de luchtwegen veroorzaken, te blokkeren. Antieukotriënen worden over het algemeen voorgeschreven voor de preventie van astma tijdens inspanning of als eerstelijnsbehandeling wanneer inhalatiecorticosteroïden niet effectief genoeg zijn.

Wie moet u raadplegen als u denkt dat u astma heeft ?

Heeft u een piepende ademhaling? Is uw kind vaak zonder reden kortademig? Heeft u na een inspanning geen adem? Dan is het zeer waarschijnlijk dat u astma heeft. Om dit zeker te weten, zult u een iemand moeten raadplegen. Maar wie?

De eerste persoon die u moet zien, is natuurlijk uw huisarts of kinderarts wanneer het uw kind betreft. Deze zal u vragen stellen om de diagnose van astma te bevestigen en kan ook uw adem meten met een piekdebietmeter.

Het kan voorkomen dat meer diepgaande onderzoeken nodig zijn of dat uw arts astma vermoedt. In dit geval zal hij u adviseren om naar een longarts te gaan. De meer gedetailleerde onderzoeken die deze zal uitvoeren, zullen het mogelijk maken om de bronchiale obstructie te evalueren, die kenmerkend is voor astma.

Wanneer de diagnose wordt gesteld, is het essentieel om de oorzaken van astma te bepalen. Misschien wordt het veroorzaakt door een allergische reactie. Dus u moet naar een allergoloog gaan. Deze zal huidtests uitvoeren om te zien of bepaalde allergenen een reactie kunnen veroorzaken. Het is belangrijk precies te ontdekken welke allergieën astma-aanvallen kunnen voorkomen. In sommige gevallen kan desensitisatie worden overwogen.

Astma-aanval : wat te doen ?

Een astma-aanval kan indrukwekkend zijn om te zien en de omgeving weet niet altijd wat te doen in deze situatie. In de meeste gevallen is een astmaticus in staat om zijn crisis te beheersen en te behandelen, met name dankzij de luchtwegverwijders die hij goed kent.

Als iemand om u heen een aanval heeft en niet weet hoe hiermee om te gaan, kunt u helpen door deze persoon te kalmeren en gerust te stellen. Sterker nog, stress kan de aanval verergeren en het is daarom niet wenselijk dat de patiënt ongerust wordt.

Aarzel niet om hem te vertellen rustig en diep te ademen. Als dit zijn eerste aanval is, zal hij geen medicijn bij de hand hebben. Breng hem in dit geval in de positie waarin hij zich het beste voelt en bel zijn arts of 112 als de aanval erg heftig is.

Hoe weet u of iemand om u heen een ernstige astma-aanval heeft? Dit is het geval als de aanval langer duurt dan 10 minuten, als de persoon moeite heeft om zichzelf uit te drukken, als de kortademigheid erger wordt, als hij veel zweet, zijn huid een blauwe kleur krijgt en als hij tekenen van uitputting vertoont.

Astma : kan ik sporten ?

Veel astmapatiënten zijn bang om een sport te beoefenen omdat ze denken dat dit een crisis zal veroorzaken. Dit is onjuist! Een astmatische persoon kan sporten en het zal u verbazen het aantal professionele atleten te zien die astma heeft.

sport

Het is echter belangrijk om uw arts te raadplegen, omdat bij sommige mensen met astma de inspanning een crisis kan veroorzaken, maar deze variant is zeldzaam en het hangt ook af van de beoefende sport.

In de meeste gevallen wordt het beoefenen van de sport zelfs aanbevolen en in het bijzonder zwemmen. De enige sportactiviteit die echt ontmoedigd wordt of verboden is, is duiken met een fles.

Kortom, sporten is toegestaan en wordt zelfs geadviseerd om uw adem beter te beheersen en het langer vol te houden. Ook kinderen worden door met vriendjes mee te sporten minder uitgesloten of gepest.

Onze adviezen voor het beoefenen van sport wanneer u aan astma lijdt :

 • Doe een geleidelijke warming-up omdat dit de hyperventilatie tijdens de oefening zal verminderen
 • Leer door de neus te ademen. Waarom? Gewoon omdat het de lucht kan verwarmen en bevochtigen. Het zal minder agressief zijn voor uw bronchiën.
 • Neem een stimulerend beta-Ventolin-type vóór de sportactiviteit en eventueel tijdens. Dit helpt een aanval voorkomen.

Door deze tips te volgen, gaat je sportieve activiteit zo soepel mogelijk !

Astma bij kinderen

Eén op de tien kinderen wordt getroffen door astma. Sinds ongeveer 10 jaar zijn er meer en meer die zelfs jonger dan 5 jaar zijn en de diagnose astma krijgen. Hoe weet u of uw kind astma heeft? Wat zijn de behandelingen? Hoe allergieën voorkomen? We beantwoorden alle vragen die u zichzelf stelt!

 • De signalen die u zouden moeten alarmeren: 

Bij sommige tekenen en symptomen zou u meteen een afspraak met uw arts of kinderarts moeten maken. Als uw kind bijvoorbeeld piept, als u ziet dat hij ongemakkelijk is bij het ademhalen na de training, of als hij een droge hoest heeft, vooral ’s nachts, dan heeft hij waarschijnlijk astma.

Als u merkt dat een genezen verkoudheid wordt verlengd door een lange hoest-episode, kan dit ook een teken van astma zijn.

 • De diagnose van astma bij kinderen

Bij kinderen van ongeveer 4 jaar oud zal de diagnose worden gesteld door functionele respiratoire tests. Ze zijn gericht op het zoeken naar bronchiale hyperreactiviteit. Een allergologische beoordeling zal ook worden uitgevoerd.

Bij zuigelingen is de diagnose van astma ingewikkelder omdat ademhalingsfunctietests ingewikkelder zijn om uit te voeren. Een allergologische beoordeling zal worden voorgeschreven en de evolutie van de symptomen zal bepalend zijn.

Vroege diagnose bij baby’s is belangrijk en essentieel om snel een effectieve behandeling te kunnen geven.

 • De behandeling van astma bij het kind

Om verergering te voorkomen, is het belangrijk om zo snel mogelijk een diagnose te krijgen. Wanneer deze gesteld is, wordt u gevraagd om astma aanvallen te vermijden door thuis tapijten te vermijden, huisdieren indien mogelijk te mijden en huisstofmijtbekledingen te gebruiken.

De behandeling maakt gebruik van inhalatie van bèta-2-mimetica tijdens de aanval met 2 tot 4 ademteugen. Voor de kleintjes zal een inhalatiekamer worden voorgeschreven om de behandeling goed te laten verlopen.

Er kan een basisbehandeling worden ingesteld en er kunnen antihistaminica of inhalatiecorticosteroïden worden voorgeschreven.

Ons advies : verbied uw kind niet om te sporten, integendeel! Een sportactiviteit is belangrijk om een goede ademcapaciteit te ontwikkelen.

Hoe astma voorkomen ? Onze adviezen

Hier zijn enkele tips en trucs om astma-aanvallen te beperken:

 • Als u medicijnen heeft, vergeet dan niet om deze meteen in te nemen, zelfs als u denkt dat het wel zal gaan. Een astma-aanval komt snel!
 • Vergeet niet om regelmatig uw ademstroom te meten
 • Rook niet en vermijd het meeroken
 • Controleer op allergenen van vloer tot plafond. Plaats een anti-mijtbedekking rond uw matras, om uw dekbed en uw kussen. Ventileer uw huis regelmatig. Stofzuig vaak de bedbodem en onder het bed. Vermijd stofnesten, sommige planten en maak uw gordijnen regelmatig schoon. Vermijd insecticiden en airconditioners!
 • Kom niet in de buurt bij huisdieren
 • Probeer verkoudheden te onderdrukken!
 • Vermijd stress en sommige emoties zoals woede of hard lachen!

Door deze tips te volgen, kunt u gegarandeerd uw astma-aanvallen sterk beperken!

Ces articles devraient vous plaire...  My-Pharma.info
   

  “Le courage de se soigner seul n’appartient qu’à l’homme qui a le courage de faire face à la mort” (La...

  Click Here to Leave a Comment Below 0 comments